Podczas prac z wykorzystaniem wielu technologii czy języków programowania zauważymy, że każda z nich ustalone ma pewne reguły i zasady odnośnie sposobu pisania kodu. Co najważniejsze, nie ma jednego standardu kodowania dla danego języka programowania, ponieważ może być ich kilka. Dlaczego jednak te...