Instalacja Flutter na Windows

Instalacja SDK Flutter na systemie operacyjnym Windows wiąże się z wykonaniem kilku bardzo istotnych kroków, które postaram się opisać po kolei z moim komentarzem. Należy jednak pamiętać, że nowsze wersje narzędzi mogą wymagać trochę innych kroków instalacji, dlatego też odsyłam do zawsze aktualnego opisu z oficjalnej dokumentacji frameworka pod adresem: Windows install - Flutter. Należy mieć również na uwadze to, że pomimo tego, iż Flutter umożliwia programowanie aplikacji mobilnych zarówno na system Android jak również iOS, to w środowisku Windows możemy uruchamiać jedynie aplikacje na platformę Android. Dopiero środowisko macOS umożliwia Flutterowi uruchamianie aplikacji również dla platformy iOS.

Korzystasz z systemu macOS? Zapraszam do wpisu Instalacja Flutter na macOS!

Wymagania systemowe

Aby zainstalować i uruchomić Flutter, środowisko musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

 • system operacyjny Windows 7 SP1 lub nowszy (64-bitowy),
 • 1 GB wolnej przestrzeni dyskowej (nie licząc dodatkowych narzędzi, np. Android Studio wymaga minimum 2 GB, ale zalecane jest 4 GB),
 • Windows PowerShell 5.0 lub nowszy (jest wbudowany w system Windows 10),
 • Git for Windows w wersji 2.x dostępny z poziomu linii poleceń (obecność można sprawdzić uruchamiając polecenie git --version, jeśli polecenie nie zostanie rozpoznane, Git należy zainstalować ze strony Git for Windows najlepiej zostawiając wszystkie ustawienia domyślne).
Kurs Poznaj Flutter!

Jesteś programistą i chcesz wejść na rynek aplikacji mobilnych? Lub programujesz już aplikacje na Android lub iOS, ale chcesz sprawić, żeby ten proces był szybki i przyjemny, a przy okazji zaoszczędzić na pracy nawet 50% czasu? Próbowałeś ukończyć jakiś tutorial, ale wszystko wydawało Ci się zbyt zawiłe lub szukasz czegoś w języku polskim? Albo w ogóle chcesz zacząć swoją przygodę z programowaniem i szukasz czegoś co da Ci szybko widoczne wyniki oraz będzie łatwe do nauki?

Wejdź na stronę Poznaj Flutter i dowiedz się więcej!

Pobieranie Flutter SDK

 1. Pobierz najnowszą stabilną wersję Flutter SDK, która dostępna jest pod adresem Flutter SDK releases w sekcji Stable channel (Windows) (w tym miejscu są również dostępne starsze wersje oraz wersje testowe z kanałów Beta oraz Dev).
 2. Wypakuj pobrany plik zip w jakieś wygodne dla Ciebie miejsce (np. może być to katalog C:\src\flutter jednak nie może być to katalog taki jak C:\Program Files\, ponieważ wymaga on podniesionych uprawnień, które sprawiają, że SDK w nim się znajdujące nie będzie działało)

Aktualizacja zmiennej systemowej

Aby możliwe było korzystanie z Fluttera w dowolnym katalogu z poziomu linii poleceń, konieczna jest aktualizacja zmiennej systemowej PATH (instrukcja dla systemu Windows 10 oraz Windows 8):

 1. W polu wyszukiwania zacząć wpisywać „Panel sterowania”, po czym wybrać „System”.
 2. Kliknąć na łączu Zaawansowane ustawienia systemu.
 3. Nacisnąć przycisk Zmienne środowiskowe. W obszarze Zmienne systemowe odszukać zmienną środowiskową Path, po czym ją wybrać. Nacisnąć przycisk Edytuj. Jeśli zmienna środowiskowa nie istnieje Path, nacisnąć przycisk Nowa.
 4. W oknie Edytowanie zmiennej systemowej (lub Nowa zmienna systemowa) określić wartość zmiennej systemowej Path jako nasze przykładowe C:\src\flutter\bin (lub inny katalog, który został wybrany jako miejsce docelowe wypakowanego pliku zip ze wskazaniem na katalog bin wewnątrz niego). Nacisnąć przycisk OK. Zamknąć wszystkie pozostałe okna, naciskając w każdym z nich przycisk OK.

Aby upewnić się, że wszystko zostało wykonane jak należy, można uruchomić nowe okno linii poleceń oraz uruchomić polecenie flutter help, które powinno wyświetlić ponoc z listą dostępnych komend.

Instalacja Android Studio

 1. Pobierz i zainstaluj najnowszą wersję Android Studio
 2. Uruchom Android Studio oraz przejdź wszystkie kroki kreatora, najlepiej z domyślnymi ustawieniami. Powinny wówczas zostać zainstalowane najnowsze wersje Android SDK, Android SDK Platform-Tools, and Android SDK Build-Tools, które są wymagane do prawidłowej pracy nad aplikacjami Flutter dla Androida.

Skonfiguruj swoje urządzenie z systemem Android

Aby uruchamiać i testować aplikacje napisane przy pomocy Flutter na Androida, konieczne jest posiadanie systemu Android w wersji 4.1 lub nowszej (poziom API 16 lub wyższy).

 1. Na swoim telefonie uruchom opcje deweloperskie oraz debugowanie USB (dokładne instrukcje znajdują się w dokumentacji Androida).
 2. Na systemie Windows, konieczna jest również instalacja sterownika Google USB.
 3. Po podłączeniu telefonu do komputera przy pomocy kabla USB, powinien pojawić się monit proszący o przyznanie komputerowi dostępu do urządzenia. Oczywiście należy je potwierdzić.
 4. W linii komend wpisz polecenie flutter devices, które pozwoli sprawdzić czy Flutter będzie widział Twój telefon. Jeśli Android Studio zostało zainstalowane z domyślnymi ustawieniami, wszystko powinno działać jak należy. W przeciwnym wypadku, gdy Android SDK znajduje się w innej niż domyślna lokalizacji, należy ją wskazać przy pomocy zmiennej środowiskowej ANDROID_HOME.

Aby uruchamiaś aplikacje napisane w Flutter, możesz również wykorzystać emulator Androida (np. jeśli nie masz fizycznego urządzenia z tym systemem). Szczegółowa dokumentacja znajduje się również na stronach dokumentacji Androida. Aby wydajność emulatora była jak najlepsza, ważne jest, aby swóh komputer wspierał i miał włączoną wirtualizację, a system na emulatorze powinien być architektury x86 lub x86_64. Po uruchomieniu wirtualnego urządzenia, można uruchomić polecenie flutter devices, aby sprawdzić czy wszystko działa jak należy.